Telnr. +31 6 42 62 43 42

info@1gift2share.com

Hoe aktiveer ik het bovennatuurlijke door de Heilige Geest?!?

Hoe aktiveer ik het bovennatuurlijke door de Heilige Geest?!?

  • Posted In
  • 2017-09-12
  • Wageningenstraat 6 Nieuw Vennep
  • Likes

  • 19:30:00 - 21:30:00
  • 2017-09-12 - 2017-09-12

In Markus 16:17 staat: ‘Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.’

1 Korinthe 12 spreekt over bovennatuurlijke genadegaven:
:4 Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest.
:5 Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere.
:6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.
:7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.
:8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest;
:9 en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest;
:10 en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.
:11 Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

Hoe kunnen we het bovennatuurlijke aktiveren? Pastor Herman Davis zal hier praktisch onderwijs in geven. De vorige keer was iemand genezen van ‘astma’ en iemand genezen met ‘hartklep’ problemen.
In deze (eind)tijd kunnen we als Christelijke gemeenschap niet zonder het bovennatuurlijke. Gelukkig merken we dat veel geloofspartners bezig zijn met het bovennatuurlijke en verlangen naar een grote ‘opwekking’. Het is Gods Geest, die steeds meer geopenbaard wordt en manifesteert. Mat.11:12 zegt “…het Koninkrijk der hemelen breekt zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar”. Wilt u een geweldenaar zijn en grijpen naar wat God wilt geven?
Ik geloof dat het belangrijk is om hier (praktisch) onderwijs in te krijgen en dat we het gewoon doen….

Kom langs, ontvang genezing of aktiveer jouw geloof. Iedereen is van harte welkom, dinsdag 12 september om 19:30 uur in Nieuw Vennep.

Translate »
Open chat
Powered by