Telnr. +31 6 42 62 43 42

info@1gift2share.com

BB2day

Archive

Wapenrusting van God

We gaan verder met het thema "Poorten zonder Heilige Muren is een open deur" in het Boek Nehemia. We lezen in Nehemia 4:18 "bouwers hadden ieder zijn

November 2, 2017

De Vispoort – Welk vis komt er binnen en gaat naar buiten

“Komt achter Mij en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt” - Dit zijn de woorden van Christus tot Zijn leerlingen/discipelen. Het waren viss

October 26, 2017

De Schaapspoort – Wat heeft een schaap nodig en wat is een goede Herder?

Wat heeft een schaap nodig: Herder, die hij blindelings vlogt Kudde schapen => Hollands spreekwoord: als 1 schaap over de dam is, da volgen

October 19, 2017

BB2Day – Poorten zonder Heilige Muren is een open deur…

"De poorten van de hel zullen de Gemeente niet overweldigen" .... Maar Poorten zonder Heilige Muren is een open deur... As woensdag zullen we spreken

October 17, 2017

BB2Day – Loofhuttenfeest – Stormend van Levend Water

De Feesten van God vond in het verleden (oud verbond of tijdelijk verbond)  1x per jaar plaats. Het nieuwe verbond door Christus kunnen de Feesten el

October 5, 2017

BB2Day – De Grote Verzoendag

Levitucus 23 spreekt over de Verzoendag, de 6e grote Feest van God. De "Grote" Verzoendag is natuurlijk door de dood van Christus. Vroeger 1x per jaar

October 1, 2017
Translate »