Telnr. +31 6 42 62 43 42

info@1gift2share.com

ANBI

Wij zijn een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de giften die u aan ons doet fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer informatie over deze aftrekbaarheid kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Beleidsplan 1Gift2Share

Statuten 1Gift2Share

 

Naam: 1Gift2Share
Adres (samenkomsten): OntmoetingsCentrum Elemastraat 65, 2151 AM Nieuw Vennep
Post Adres: Wageningenstraat 6, 2152 AN Nieuw Vennep
Kvk: 68373147
RSIN: 857417277

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit voorganger, oudsten en diakenen.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.
De voorganger ontvangt geen vergoeding voor de prediking, het voorgaan in de eredienst en pastorale werk.
Er zijn geen medewerkers in loondienst.

Doelstelling
Algmene Doelstelling – Een betere samenleving, duurzame ontwikkeling in de mens en samenleving waarbij onze Grondslag centraal staat, vanwege onze Christelijke achtergrond en navolging (van Christus).

Voor verdere informatie over de financiën van onze gemeente kunt mailen naar info@1gift2share.com

Translate »
Open chat