Telnr. +31 6 42 62 43 42

info@1gift2share.com

Om een kerk (wiel) draaiende te houden en de kerk (stuur) naar de juiste richting te sturen:

Wij geloven

  • Wij geloven dat Jezus Christus (Hebreeuws: Yeshua Ha-Mashiach) de Weg, de Waarheid en het Leven is. Johannes 14:6
  • Wij geloven in het eerste (oude) en tweede (nieuwe) Testament van de bijbel. Mattheüs 5:17-19
  • Wij geloven in Gods gezin, Gods lichaam, Gods huis en Gods leger. Mattheüs 18:20
  • Wij geloven in de kracht van het gebed. Mattheüs 18:19
  • Wij geloven, dat God zijn (Heilige) Geest heeft gegeven om ons te helpen een heilig leven te leiden, zodat we een getuigen kunnen zijn in ons ‘doen & laten’.  En Gods Geest kracht/leiding/wijsheid geeft om onze opdracht/missie te vervullen hier op aarde. Handelingen 1:8
  • Wij geloven in de 5-voudige bediening: Apostelen, Profeten, Evangelisten, Herders en Leraars om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus… Efeziërs 4:11-16
  • Wij geloven dat elke ‘christen’ genadegave heeft ontvangen om anderen te dienen, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. 1Petrus 4:10,11
  • Wij geloven in Gods Zendingsbevel, om te onderwijzen vanuit Gods Woord, een ieder te dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en toerustig/training (discipelschap). Mattheüs 28:19

Akiviteiten

We verzorgen speciale trainingen, power workshops, praktische trainingen, fundamentele bijbelonderwijs, diverse bijbellezingen, bidstonden, aanbiddingsdiensten, vernieuwingsdiensten, evangelisatiediensten, profetische diensten, apostolische bedieningen, muzikale clinics en we nodigen inspirerende gastsprekers uit. Dit alles om jouw talent(en) verder te ontwikkelen.

We willen je helpen te ontdekken wie je werkelijk bent, wat je kunt, om een verschil te maken in de wereld.

We “blazen nieuw leven in” of geven nieuwe inspiraties voor jouw persoonlijk leven en helpen om jouw opdracht/visie te vinden en te bevestigen.

We bieden jou een platform aan om jouw talenten, op de juiste tijd en plaats, te laten te gebruiken.

Translate »
Open chat