Telnr. +31 6 42 62 43 42

info@1gift2share.com

Verander de wereld met Affectie

We leven nu in een tijd met social media. Hiermee kunnen we snel boodschappen doorgeven om positieve bijdrage te leveren aan een verbeterde wereld. Het gevaar is ook dat je het verkeerd gebruikt. Men kan anderen kwetsen zonder elkaar aan te raken, en als een lawine effect worden doorgegeven.

Het één en ander lijkt goed samen te vatten met een verhaal van één van de grote keizers van India, Akbar. Hij schiep er een groot genoegen in om allerlei soorten van genieën aan zijn hof te verzamelen. Hij hield ervan vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn en naar discussie te luisteren.
Op een dag had hij voor de mensen een vreemde vraag. Hij tekende op het bord een rechte lijn en vroeg de mensen: ‘Hoe kun je deze lijn kleiner maken zonder hem aan te raken? Ik stel een grote prijs te beschikking voor het goede antwoord’. Hij had een schitterende diamant in zijn hand.
Iedereen begon te denken. Zonder die lijn aan te raken, hoe kun je die lijn dan kleiner maken?
Er was een man met veel ideeën en een groot assertief vermogen aan zijn hof verbonden. Hij stond op en tekende resoluut een veel langere lijn onder de getekende lijn. Zonder de lijn aan te raken, maakte hij hem kleiner.
En de kiezer zei: ‘Kijk in dit incident zit de hele ellende van de mensheid verborgen. Velen op deze wereld worden kleiner gemaakt, zonder aangeraakt te worden’.

It has been said that something as small as the flutter of a butterfly’s wing can ultimately cause a typhoon halfway around the worldHet is al gezegd dat er iets zo klein als het gefladder van de vleugels van een vlinder uiteindelijk een tyfoon kan veroorzaken aan de andere kant van de wereld -Chaos Theory

Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden. Guard against turning back from the grace of God. Let no one become like a bitter plant that grows up and causes many troubles with its poison-Bible Hebrews 12:15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Translate »
Open chat