Telnr. +31 6 42 62 43 42

info@1gift2share.com

Talenten

Talenten

  • Posted In
  • 2020-11-21
  • Binnemolenstraat 6-8 4001 MR TIEL
  • Likes

  • 11:00:00 - 13:00:00
  • 2020-11-21 - 2020-11-21

1. We worden niet veroordeeld, maar (nadat we tot geloof zijn gekomen) beoordeeld. Wat hebben we gedaan met onze talenten.
God beloont!!!
Lees Mattheüs 25

2. Geestelijke opvoeders – vijfvoudige bediening.

De schijf van vijf werd in het leven geroepen voor gezonde lichamelijke voeding. De Schijf van Vijf bestaat uit vijf producttype vakken:
– Dranken
– Groente en fruit
– Smeer- en bereidingsvetten
– Zuivel, noten, peulvruchten, vis, vlees en ei
– Brood, graanproducten en aardappelen

Geestelijke voeding wordt gegeven door de vijfvoudige bediening tw:
– Apostelen
– Profeten
– Evangelisten
– Herders
– Leraars.
Lees Efeze 4

3. Welke gaven / Talenten:
Lees 1 Korinthe 12, 13 & 14,  Romeinen 12

4. Het verschil tussen “vruchten van de Geest en Gaven van de Geest”
Lees Galaten 5 & 6

5. Hoe de Gaven van de Heilige Geest te ontdekken, te ontvangen en uit te voeren.
Lees Johannes 15

Wees wijs en wees welkom!

Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet.
Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas.
Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.   Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde….. ??
Mattheüs 25:1‭-‬2‭, ‬13‭-‬14 HSV

Translate »
Open chat