Telnr. +31 6 42 62 43 42

info@1gift2share.com

De Heer is mijn herder

De Heer is mijn herder

De Heer is mijn Herder en wij zijn de schapen.

Psalm 23 ‘De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets;’ geeft aan, dat het verlangen is van de Herder om Zijn schapen te beschermen, te troosten, te leiden en te voorzien. We richten meestal onze aandacht op de Herder. De Herder doet wel zijn werk, maar het zijn de schapen die soms hun eigen weg willen opgaan.
Wanneer er problemen ontstaan, worden die meestal veroorzaakt door een schaap zelf.
 De vraag is, hoe wij aanspraak kunnen maken op gunstbewijzen van de Herder, zodat ons niets ontbreekt. Als ik naar een kudde schapen kijk, dan zie ik; roekeloze, slome, voorzichtige, brutale en bange schapen.

Wat heeft een schaap nodig, zodat het hun ‘niets zal ontbreken’?

Een herder, die hij blindelings volgt een kudde. een schaap is een kudde dier. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer”, zegt het spreekwoord. Een andere uitdrukking is, dat er veel makke schapen in een hok gaan. Beide uitdrukkingen zijn duidelijk. schapen zijn namelijk echte kuddedieren.
Een stal, een schuilplaats waar hij zich kan schuilen tegen gevaren en waar hij kan rusten.
Een Grasvlakte/Weide¹, kan hij zich kan voeden en vergeet niet dat een schaap ook een herkauwer is
Affectie, een schaap is warmbloedig zoogdier, dat betekent dat de lichaamstemperatuur geregeld wordt door de ‘interne factoren’ en daardoor op een constante temperatuur kan worden geregeld en onafhankelijk is van de buitentemperatuur.

Gevaren voor een schaap.

♥Wanneer een schaap op zijn rug ligt. Een schaap dat op zijn rug ligt en niet kan opstaan, noemt men een verwenteld schaap. Directe hulp is dan noodzakelijk. Een verwenteld schaap moet rustig gedraaid en overeind geholpen worden, want de ingewanden drukken bij rugligging op de longen en de ruggengraat, waardoor het dier na verloop van tijd zal stikken. Een verwenteld schaap dat te snel of ruw omgerold en op de poten gezet wordt, loopt een grote kans op een maagkanteling (maagtorsie). Het gas dat, zoals bij alle herkauwers, in grote hoeveelheden in het maagdarmstelsel gevormd wordt, kan dan niet ontsnappen, wat tot een coma en uiteindelijk de dood kan leiden. (bron: wikipedia)

♥Wanneer een schaap of lam wegloopt. ‘Uw stok en uw staf vertroosten mij.’ De stok is een knuppel, een wapen dat de herder niet alleen tegen de vijand buiten mij gebruikt, maar ook tegen de vijand in mij. Herders gaan soms als volgt te werk: als een lam steeds bij de herder wegloopt, en dus zonder het te weten blootstaat aan allerlei gevaar, dan komt de verloren schaap in stormen en tegenslagen van het leven. Soms gaan we ons eigen weg op. De Herder zoekt ons op en wanneer Hij ons vindt  draagt hij het lam op zijn schouders. Hij doet dit zo nodig dagen, weken lang. Een lam, raakt vertrouwt en zal altijd dicht bij de herder blijven. De staf gebruikt de herder om een schaap, dat gevallen is in een kuil of in een bruisende beek, voorzichtig naar zich toe te trekken en zo te bevrijden.


Het doel van de Herder is dat een schaap het volgende zegt:
 ‘Uw goedheid en liefde zijn mijn leven lang bij mij.
Ik mag mijn hele leven dicht bij U zijn.’ Psalm 23:6

Psalm 23 (bassisbijbel)

1 Een lied van David.
De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
Ik kom niets tekort.
2 Hij laat mij rusten in groene velden.
Hij laat mij drinken uit rustige stroompjes.
3 Hij geeft me kracht.
Hij helpt me om te leven zoals Hij het wil,
omdat Hij dat heeft beloofd.
4 Zelfs als ik door een diep, donker dal ga,
een dal van moeilijkheden,
ben ik nergens bang voor, want U bent bij mij.
Met uw stok en uw herdersstaf
beschermt U mij en stuurt U mij bij.
Het troost mij dat U dat doet.
5 Mijn vijanden zien hoe goed U voor mij bent:
U zet een feestmaaltijd voor mij neer.
U zalft mijn hoofd met zalf
(olie Zalf-olie hoorde bij goede lichaamsverzorging.
Maar zalf-olie is in de bijbel ook een symbool van de Heilige Geest.
.)

U schenkt mijn beker zó vol dat hij overloopt.
6 Uw goedheid en liefde zijn mijn leven lang bij mij.
Ik mag mijn hele leven dicht bij U zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Translate »
Open chat